Samenwerkingspartners

Korrelatie werkt samen met verschillende organisaties en instanties. Een greep uit de vele samenwerkingspartners:

Fonds Psychische Gezondheid

Het Fonds Psychische Gezondheid is een goed doel en zet zich in voor mensen met psychische problemen en hun naasten.

www.psychischegezondheid.nl

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) richt zich op iedereen die hulp zoekt of advies wil op het gebied van huiselijk geweld.

www.huiselijkgeweld.nl

Ouders Online

Een onafhankelijke website voor ouders van kinderen in de leeftijd van baby’s tot pubers.

www.ouders.nl

Sense

Informeert jongeren van 12 tot 24 jaar over seksualiteit, seksuele gezondheid, verliefdheid, relaties, liefde en alles wat daarbij komt kijken, inclusief live chats met Korrelatie, AIDS Soa infolijn en CASA.

www.sense.info

Partnership Aanpak Seksueel Geweld

Het Partnership Aanpak Seksueel Geweld is een landelijk samenwerkingsverband waarin GGZ Nederland, GGD Nederland, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Federatie Opvang, VSK, MEE Nederland, Pharos, politie/justitie, Korrelatie, CASA Nederland, CCV, Slachtofferhulp Nederland, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbosinstituut, Rutgers WPF en MOVISIE participeren.

Week van de Chronisch Zieken

De Week van de Chronisch Zieken is een gezamenlijk initiatief van landelijke organisaties van patiënten, mantelzorgers, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden, onderzoekers, werkgevers, werknemers, en arbeidsdeskundigen en -bemiddelaars.

www.chronischziek.nl

Dela

Korrelatie biedt cliënten van Dela hulp, informatie en advies bij hun rouwverwerking.

www.dela.nl