Onderwerpen

Angst

Angst is een normale reactie bij (dreigend) gevaar. Maar er bestaat ook angst die niet in verhouding staat tot de bedreiging. Sommige mensen overkomt dat zo vaak dat het hun leven ontregelt. Als iemand regelmatig buitensporig bang of in paniek is, dan is er sprake van een angststoornis. Dat kan een fobie zijn, maar het hoeft niet.

Klik op een van de onderstaande links voor meer informatie:

Depressie

Iedereen is wel eens verdrietig of somber. Dat waait meestal weer over. Bij een depressie (stemmingsstoornis) gebeurt dit niet; gevoelens van leegte en ernstige neerslachtigheid houden langer dan drie weken aan. Een depressie gaat gepaard met psychische en lichamelijke klachten.

Klik voor meer informatie op een van onderstaande links:

Gedragsstoornissen en Ontwikkelingsstoornissen

Huwelijksproblemen

U heeft huwelijksproblemen en overweegt uit elkaar te gaan. Vaak is het een enorm dilemma: scheiden of blijven. Aan beide opties kleven voor- en nadelen. Vrijwel altijd emotionele, maar vaak ook financiële en praktische consequenties, vooral als er kinderen bij betrokken zijn.

Een ideale oplossing of beslissing bestaat niet. Daarom is het belangrijk te bepalen welke voor- en nadelen het zwaarst wegen. Misschien valt het u niet gemakkelijk om uw situatie zo rationeel te bekijken; er spelen zoveel emoties mee. Maar juist dan is het belangrijk goed doordachte afwegingen te maken – er hangt veel van uw beslissing af.

Wees ook eerlijk over wat u vindt en voelt en bespreek wat u graag zou willen. Op basis daarvan kunt u dan besluiten tot scheiden of blijven.

Klik voor meer informatie op een van onderstaande links:

Lichamelijke aandoeningen

Lichamelijke aandoeningen is een breed begrip. Het varieert van hooikoorts tot een dwarslaesie – en alles daar tussenin. Ook de mate waarin mensen zich beperkt voelen door een lichamelijke aandoening wisselt sterk. Niemand ervaart een lichamelijke aandoening op dezelfde manier.

Klik voor meer informatie op een van onderstaande links:

Persoonlijkheidsstoornissen

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis heeft meestal een star patroon van denken, voelen en handelen. Deze karaktertrekken ontstaan vaak al op jonge leeftijd. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis ervaren hun eigen gedrag als normaal. Ze lopen vaak persoonlijk en/of sociaal vast door de manier waarop zij omgaan met zichzelf en anderen.

Klik voor meer informatie op een van onderstaande links:

Rouwverwerking

Rouw is een reactie op een ingrijpende verandering of verlies van een situatie.
Er is verdriet, maar ook verbijstering, ongeloof of woede. Een van de ingrijpendste verliezen is het overlijden van een dierbare. Maar ook andere verliezen kunnen rouw veroorzaken. Bijvoorbeeld een verhuizing, het verlies van een huwelijk of een vriendschap, van werk of gezondheid.

Klik voor meer informatie op de van onderstaande link:

Seksualiteit

Seksualiteit is een ruim begrip. Het varieert van zoenen tot geslachtsgemeenschap, van intimiteit tussen twee verliefden tot samen porno kijken. Ieder mens heeft seksuele gevoelens, wensen en verlangens en uit deze op zijn of haar manier. Wat ‘normaal’ is hangt voor een groot gedeelte af van wat partners in een relatie zelf als normaal ervaren. Uitgangspunt in een seksuele relatie is dat elkaars gevoelens en grenzen worden gerespecteerd.

Klik voor meer informatie op een van onderstaande links:

Suïcidaliteit

Zelfdoding (suïcide, zelfmoord) is het opzettelijk beëindigen van het leven door de betrokkene zelf. Voor de meeste mensen die een suïcidepoging doen is niet de dood het doel. Zij zoeken in wanhoop naar een oplossing voor de pijnlijke, eenzame en schijnbaar uitzichtloze situatie waarin zij verkeren.

Klik voor meer informatie op een van onderstaande links: