Hypochondrie

Iemand met hypochondrie is ervan overtuigd lichamelijke symptomen te hebben die duiden op een ernstige aandoening. De angst voor ziektes is zó groot en hardnekkig, dat het leven erdoor wordt beheerst. Artsen kunnen de ongerustheid niet wegnemen, ook als na onderzoek blijkt dat er niets aan de hand is.

Symptomen van hypochondrie

De angst voor ziektes uit zich op verschillende manieren:

  • De hele dag bezig zijn met uw lichaam. Elk plekje controleren, elke steek of kramp toekennen aan een ziekte.
  • Vaak naar de huisarts of specialist gaan voor onderzoek, second opinions en geruststelling. Vrijwel direct na de geruststelling weer terugvallen in dezelfde zorgen.
  • Alles wat u over ziektes leest of hoort op uzelf betrekken en denken dat u dat ook hebt.

Vaak is er naast hypochondrie nog meer aan de hand. Lees daarom ook over depressie, fobieën, angst en dwang.

Gevolgen van hypochondrie

Als u steeds bang bent om ernstig ziek te zijn of te worden, kunt u last krijgen van stress en somberheid. Dit geeft ook weer fysieke klachten, zoals hartkloppingen, slaapproblemen, benauwdheid en duizeligheid. Dit versterkt dan weer de gedachte dat er wel iets aan de hand moet zijn. U hebt waarschijnlijk de neiging veel aandacht te vragen voor uw ziekte. U wilt gerustgesteld worden. Omdat dit zelden lukt haken mensen in de omgeving nogal eens af. U tobt dan in eenzaamheid verder …

Hulp bij hypochondrie

Het overwinnen van hypochondrie is meestal een kwestie van tijd en geduld. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Neem dan contact op met Korrelatie. In een persoonlijk gesprek brengen wij samen met u uw probleem in kaart. Wij bieden u advies en hulp die toegespitst is op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen en chatten.