Dysthyme stoornis

Een dysthyme stoornis is een lichtere vorm van depressie. Mensen die aan deze psychische aandoening lijden, ervaren een gebrek aan plezier en genoegen in het leven. In de regel is sprake van een dysthyme stoornis, als de verschijnselen zich twee jaar of langer voordoen.

Waar heeft u last van bij een dysthyme stoornis

Meestal spelen zowel biologische, sociale als psychologische factoren een rol in het ontstaan van een dysthyme stoornis. Vaak is er naast de sombere stemming sprake van twee (of meer) van onderstaande klachten:

  • Verdrietige of terneergeslagen stemming
  • Slechte eetlust of teveel eten
  • Veel of juist heel weinig slapen
  • Weinig energie of vermoeidheid
  • Gering gevoel van eigenwaarde
  • Slechte concentratie of mogelijkheden om tot een besluit te komen
  • Gevoelens van hopeloosheid

Dysthymie kan in ernst kan wisselen: lange perioden van somberheid worden dan afgewisseld door korte perioden waarin het wat beter gaat.

Bij kinderen uit dysthymie zich meer in irritatie dan in een depressieve stemming.

Problemen ten gevolge van een dysthyme stoornis

Iemand met dysthymie is wel in staat sociaal en maatschappelijk te functioneren, maar de levenslust ontbreekt hierbij. De omgeving ervaart mensen met een dysthyme stoornis vaak als negatief en lastig om contact mee te onderhouden. Dit kan leiden tot een sociaal isolement. Mensen met dysthymie voelen zich vaak zeer ongelukkig en eenzaam.

Hulp bij een dysthyme stoornis

Een dysthyme depressie wordt vaak niet (h)erkend – en dus niet behandeld. Dit terwijl het lijden voor mensen met deze aandoening groot is. Als u denkt dat u aan deze ziekte lijdt, of als u iemand in uw naaste omgeving heeft die hiermee te maken heeft, neem gerust contact op met Korrelatie. Wij bieden u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen of chatten.