Gedragsstoornissen en Ontwikkelingsstoornissen

Alle kinderen en adolescenten misdragen zich wel eens, dat hoort nu eenmaal bij opgroeien. Je spreekt pas van een gedragsstoornis als een kind of adolescent minstens een half jaar aanhoudend, opstandig, vijandig en negatief gedrag vertoont.

Geen enkel kind is dan ook hetzelfde. Toch is er in de ontwikkeling van kinderen wel een grote lijn aan te wijzen, een gemiddeld tempo en een gemiddelde volgorde van het aanleren van vaardigheden. Als een kind heel duidelijk afwijkt van die lijn en als zijn gedrag problemen oplevert, kun je zeggen dat hij een ontwikkelingsstoornis heeft. Het kind ontwikkelt zich niet goed. 

Klik voor meer informatie op een van onderstaande links: