Autisme

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Iemand met autisme kan helemaal opgaan in details, maar vindt verschillende informatiedelen integreren tot een geheel vaak moeilijk. Autisme wordt gekenmerkt door een verminderd vermogen tot sociaal contact en communiceren, en voorspelbare, telkens terugkerende bezigheden, interesses of activiteiten. Mensen met autisme zijn vaak gevoeliger (of juist minder gevoelig) voor bepaalde prikkels, zoals geluid of pijn.

Er zijn verschillende vormen van autisme, vaak wordt er gesproken van een autisme spectrum stoornis (ASS).

Symptomen van autisme

Autisme uit zich op verschillende manieren. Wel zijn er op drie kerngebieden symptomen aan te wijzen:

Sociaal gedrag

 • Geen oogcontact maken / staren
 • Moeilijk inleven in de emoties van anderen
 • Afstand houden, niet aangeraakt willen worden

Communicatie

 • Voortdurend over hetzelfde onderwerp praten
 • Zich moeilijk kunnen uitdrukken

Beperkte verbeelding en flexibiliteit

 • Volgens een vast patroon herhalende bewegingen uitvoeren (wiebelen, fladderen)
 • Moeite met veranderingen
 • Veel behoefte aan regelmaat en structuur

Oorzaken van autisme

De oorzaken van een autisme spectrumstoornis zijn nog niet volledig bekend. Het zou kunnen dat:

 • Er structurele afwijkingen zijn in de hersenen van mensen met autisme.
 • Erfelijkheid een rol speelt.
 • Problemen bij de geboorte een rol spelen, bijvoorbeeld zuurstofgebrek.

Men gaat er van uit dat er geen verband bestaat tussen autisme en het contact tussen ouders en kind of de opvoedingsstijl.

Hulp bij autisme

Het kan zwaar zijn om te leven met autisme. Of om samen te leven met iemand die een autisme spectrumstoornis heeft. Neem gerust contact op met Korrelatie om hierover te praten. Wij bieden u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen of chatten.