Ontwikkelingsstoornissen

Een ontwikkelingsstoornis is een lichamelijke of psychische aandoening bij kinderen, waardoor hun ontwikkeling anders verloopt dan die van de meeste kinderen. Vaak zijn leerproblemen het gevolg, soms ook gedragsproblemen. Een ontwikkelingsstoornis is iets anders dan een ontwikkelingsachterstand, waarbij kinderen zich veel langzamer ontwikkelen dan hun leeftijdsgenootjes.

Voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen

 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit)
  Kinderen met ADHD vinden het moeilijk om zich te concentreren, ze worden snel afgeleid door van alles wat er om hen heen gebeurt. Ook zijn ze impulsief en doen vaak voordat zij denken. Er zit als het ware geen rem op. Daarnaast zijn deze kinderen hyperactief, ze voelen grote onrust van binnen en stilzitten is een enorme opgave.
 • ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
  Autistische kinderen leven in hun eigen ‘wereldje’. Ze reageren meestal niet zoals anderen en hebben weinig belangstelling voor sociale contacten. Soms kunnen ze zomaar woorden of zinnen blijven herhalen of bewegingen blijven uitvoeren. Autistische kinderen kunnen erg van slag raken bij een kleine verandering in de dagelijkse routine.
 • Dyspraxie
  Bij deze ontwikkelingsstoornis worden boodschappen vanuit de hersenen niet goed aan het lichaam doorgegeven. Dit leidt tot motorische problemen, bijvoorbeeld zich houterig bewegen of snel het evenwicht verliezen.
 • Dyslexie (woordblindheid)
  Bij kinderen met dyslexie gaat lezen, spellen en ook schrijven te moeizaam voor hun leeftijd en intelligentie. De lees- en spellingsproblemen kunnen samen, maar ook los van elkaar voorkomen.
 • ODD (Oppositional Defiant Disorder of oppositioneel-opstandige gedragsstoornis)
  Kinderen met deze ontwikkelingsstoornis zijn vaak extreem tegendraads, vijandig en agressief. Dit gaat vaak samen met leer- en taalproblemen, depressie en ADHD.

Oorzaken van een ontwikkelingsstoornis

Een ontwikkelingsstoornis ontstaat vanuit het kind zelf:

 • Erfelijke factoren spelen een rol, bijvoorbeeld een afwijking in de hersenen.
 • Problemen bij de geboorte, zoals zuurstoftekort.
 • Ontwikkelingsproblemen na de geboorte, zoals voedseltekort in de eerste levensjaren.
 • Een gebeurtenis van ‘buitenaf’, bijvoorbeeld een ongeluk of bestraling.

Anders dan de omgeving vaak denkt, spelen sociale- en psychische factoren geen rol.

Hulp bij een ontwikkelingsstoornis

Als u vermoedt dat uw kind een ontwikkelingsstoornis heeft, wilt u hier als ouder natuurlijk op tijd bij zijn. Het opvoeden van een kind met een ontwikkelingsstoornis kan bij tijden zwaar zijn voor ouders. Ook is de omgeving niet altijd even begripvol. Korrelatie biedt u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen of chatten.