Omgangsregeling

Na een echtscheiding krijgen ouders te maken met de omgangsregeling voor hun kinderen. Dit is onderdeel van het ouderschapsplan: de afspraken over het contact tussen het kind en de ouder bij wie het kind niet woont. Ouders kunnen dit naar eigen wens invullen.

Problemen rond de omgangsregeling

  • Door miscommunicatie leidt elke poging om goede afspraken te maken tot ruzie. Lees hierover bij communicatie in een relatie.
  • De afspraken zijn te confronterend voor de ouders. Het is niet altijd makkelijk om je kind weer thuis te moeten brengen na een leuk weekend. Of te horen dat het zo leuk was bij het stiefgezin.
  • Onenigheid over praktische zaken; wie haalt en brengt het kind, waar wordt de verjaardag gevierd, de feestdagen, de vakantie? Wie betaalt de kleding en wie doet de was?
  • Het niet nakomen of tegenwerken van afspraken. Kinderen moeten op hun ouders kunnen vertrouwen. Bij echtscheiding en gevolgen van echtscheiding kunt u hierover meer lezen.

De omgangsregeling dreigt te mislukken

Soms lukt het echt niet om samen goede afspraken te maken. Dan is het verstandig hulp te vragen van een bemiddelaar. Bijvoorbeeld een vriend of familielid waarin beide partners vertrouwen hebben. Of een professionele bemiddelaar zoals een mediator; een onafhankelijke, onpartijdige persoon die met beide ouders en de kinderen naar een goede oplossing zoekt. Het blijven wel altijd de ouders die de beslissing over de omgangsregeling nemen.
Als het ook met een bemiddelaar niet lukt, kunt u een verzoek bij de rechtbank indienen om afspraken te maken.

Hulp bij het treffen van een goede omgangsregeling

Als u er zelf niet uit komt: neem contact op met Korrelatie. Door de knelpunten en problemen die u ervaart rond de omgangsregeling te formuleren krijgt u overzicht. Wij beschikken niet over juridische kennis, maar kunnen u wel adviseren over de communicatie rondom (de aanpak van) de problemen. U kunt bellen, mailen, chatten en WhatsAppen.