Opvoedingsproblemen

Het opvoeden van kinderen gaat met vallen en opstaan. Kinderen zijn niet altijd even makkelijk. Spijbelen, een boze bui, niet luisteren, te laat thuis komen en zelfs liegen horen allemaal tot het gedrag van opgroeiende kinderen. Pas als dit soort moeilijkheden langer aanhouden kun je spreken van opvoedingsproblemen. Ouders zijn dan niet in staat om het gedrag van hun kind te corrigeren.

Kenmerken van opvoedingsproblemen

Opvoedingsproblemen beginnen vaak heel geleidelijk, maar soms ook heel abrupt. Denk maar aan het gedrag van een kind in de peutertijd of van pubers.

Een opvoedingsprobleem is in eerste de plaats een probleem van de ouders. Vaak willen zij graag iets bereiken, wat niet lukt. Bijvoorbeeld dat hun kind zich anders ontwikkelt of beter naar hen luistert. Soms hebben ze daarin gelijk, maar soms ook verwachten ze teveel van hun kinderen. Het is hoe dan ook frustrerend om steeds tevergeefs pogingen te doen het gedrag van je kind te veranderen.

Ouders voelen zich dan machteloos, onzeker, bezorgd en zelfs kwaad. Het kind voelt zich onder druk gezet – en dat maakt de kans dat hij of zij het gedrag inderdaad aanpast alleen maar kleiner.

Oorzaken van opvoedingsproblemen

Er zijn veel verschillende oorzaken van opvoedingsproblemen. Bijvoorbeeld:

 • Ouders staan er vaker alleen voor dan vroeger.
 • Gezinnen zijn tegenwoordig klein, ouders kunnen daarom minder ‘oefenen’ in het opvoeden.
 • De ouder heeft het gevoel tekort te schieten.
 • Er is sprake van een ontwikkelingsstoornis bij het kind, bijvoorbeeld ADHD.
 • Botsende karakters tussen ouders en kind.
 • Bepaalde vaste gewoontes in het gezin gaan knellen bij het kind.
 • Kinderen voelen zich in een rol geduwd, bijvoorbeeld omdat hen gezegd wordt dat ze behulpzaam zijn, slim of juist onhandig of niet willen deugen.
 • De opvoeder reageert vooral op negatief gedrag van kinderen en minder op positief gedrag.
 • Er is sprake van een echtscheiding.
 • Het kind maakt deel uit van nieuw samengestelde gezinnen.
 • Er zijn moeilijkheden op school.

Hulp bij opvoedingsproblemen

Iedere ouder-kindrelatie kent wel een periode met opvoedingsproblemen. Neem gerust contact op met Korrelatie. Wij bieden u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen of chatten.