Samengestelde gezinnen en stiefgezinnen

In een samengesteld gezin (stiefgezin) heeft ten minste één van de partners kinderen uit een vorige relatie. Het nieuwe gezin wordt meestal gevormd na echtscheiding of overlijden van een vorige partner; de nieuwe partners gaan met elkaar samenleven en ieder neemt de eigen kinderen mee.

Mogelijke problemen in een samengesteld gezin

Het samenleven in een stiefgezin vergt meestal meer inzet van partners en kinderen dan in een ‘gewoon’ gezin. Het is een nieuwe situatie, waarmee niemand ervaring heeft. Andere gezinsleden, andere woning(en), andere school en andere (huis)regels. Vooral in de beginfase kan een samengesteld gezin tegen moeilijkheden aanlopen:

  • Het klikt niet tussen kinderen en stiefouders, of tussen de kinderen onderling.
  • Kinderen zijn loyaal ten opzichte van de afwezige ouder.
  • De stiefouder voelt zich buitengesloten.
  • De nieuwe partners verschillen van opvatting over de opvoeding.
  • Ex-partners blijven een rol spelen.

Lees hierover ook bij gevolgen van echtscheiding voor kinderen en opvoedingsproblemen.

Communiceren in een samengesteld gezin

Het kost tijd om een harmonieus gezin te worden, gemiddeld wel vier tot zeven jaar. Ergernissen kunnen leiden tot een crisis. Open en eerlijk met elkaar praten is belangrijk.
In een stiefgezin moet ruimte zijn voor onderhandeling, de bereidheid elkaar tegemoet te komen en samen naar oplossingen te zoeken.

Praat als ‘nieuw ouderpaar’ met elkaar over de opvoeding van de kinderen en over uw rol als (stief)ouder. Te snel vaderen of moederen kan bijvoorbeeld averechts werken op het krijgen van een goede band met uw stiefkind. Als dit uiteindelijk lukt, zijn alle leden van het samengestelde gezin een levenservaring rijker: zij hebben geleerd met elkaar de schouders onder een moeilijke situatie te zetten.

Hulp bij problemen in een samengesteld gezin

Als het steeds maar niet lijkt te lukken de vrede te bewaren in uw stiefgezin kan de moed u in de schoenen zakken. Neem contact op met Korrelatie. Wij bieden u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen of chatten.