Incest

Incest is geslachtsgemeenschap tussen bloedverwanten. Het woord incest wordt echter meestal gebruikt als omschrijving van seksueel geweld tegen kinderen binnen het eigen gezin of familie. Ooms en broers zijn in de meeste gevallen de daders, daarna stiefvaders en vaders. Veel daders zijn in hun jeugd zelf het slachtoffer geweest van seksueel geweld, meestal door mannen. Incest kan een onderdeel zijn van kindermishandeling.

Oorzaken van (geheimhouding van) incest

Als naar buiten komt dat er incest in een gezin heeft plaatsgevonden, zijn mensen vaak geschokt en verward. Vaak had niemand een vermoeden. Dit ‘familiegeheim’ kan ontstaan door bijvoorbeeld:

  • Chantage en manipulatie door de dader.
  • Angst voor de dader.
  • Een isolement van het gezin, weinig contact met de buitenwereld.
  • Ee slachtoffers zijn afhankelijk van de dader en kunnen of durven er daarom niet mee naar buiten treden.
  • (Misplaatste) gevoelens van loyaliteit binnen het gezin.

Vaak worden de signalen over hoe het gezin met het geheim moet omgaan onbewust op alle gezinsleden overgedragen.

Gevolgen van incest

Incest is een zeer ernstige vorm van seksueel geweld. Een kind is afhankelijk van zijn of haar ouders en andere familieleden – en moet op hen kunnen vertrouwen. Juist degene van wie het kind afhankelijk is, beschaamt dit vertrouwen diep. Incest heeft vaak serieuze lichamelijke en psychische gevolgen voor het kind, ook op langere termijn. Bijvoorbeeld:

Hulp na incest

Incest is een afschuwelijke ervaring die heel moeilijk is te verwerken. U kunt hierdoor problemen hebben op allerlei gebieden in uw leven. Het is belangrijk dat u erover praat en hulp krijgt. Ook als u zelf een kind misbruikt kunt u contact opnemen, het kan de eerste stap zijn om het misbruik te stoppen. U kunt bellen, mailen of chatten.