Kindermishandeling

Kindermishandeling is geweld dat een volwassene een kind bewust of onbewust aandoet. Vaak is dat een ouder of verzorgende. Kindermishandeling kan lichamelijke of psychische verwaarlozing of mishandeling zijn, maar ook seksueel geweld.

Vormen van kindermishandeling

 • Lichamelijke kindermishandeling
  Bijvoorbeeld slaan, schoppen, knijpen, het toebrengen van brandwonden of het kind laten vallen. Of het shaken baby-syndroom, waarbij een baby zo hard door elkaar geschud wordt dat hij of zij daar letsel aan overhoudt. Genitale verminking van meisjes (meisjesbesnijdenis) is ook een vorm van lichamelijke kindermishandeling.
 • Psychische kindermishandeling
  Kinderen krijgen voortdurend van hun ouders te horen dat ze niets waard zijn. Ze worden bang gemaakt, uitgescholden of afgewezen en krijgen geen aandacht. Of juist alle aandacht en mogen niet met andere kinderen spelen. Kinderen voelen zich niet veilig en kunnen hun verhaal niet kwijt.
 • Lichamelijke en psychische verwaarlozing
  Bij lichamelijke verwaarlozing krijgt een kind onvoldoende verzorging, bijvoorbeeld schone kleren of (gezond) voedsel. Bij psychische verwaarlozing wordt de behoefte van het kind aan liefde, geborgenheid en steun door de verzorgers genegeerd.
 • Seksueel geweld en incest
  Kinderen onder dwang seksuele handelingen laten uitvoeren, ondergaan of daar getuige van laten zijn. Bij incest gebeurt dit vaak door een bloedverwant.
 • Huiselijk geweld
  Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld kunnen hier schade van ondervinden. Bovendien zijn er kinderen die zowel getuige zijn van het geweld in het gezin als zelf mishandeld worden.

Mogelijke gevolgen van kindermishandeling

De gevolgen van de mishandeling als kind kunnen ook op latere leeftijd ernstig zijn. Bijvoorbeeld:

Hulp bij kindermishandeling

Kindermishandeling is ernstig. Als u kindermishandeling vermoedt of als u zelf bent mishandeld als kind en daarover wilt praten, neem dan contact met ons op. Wij bieden u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen of chatten.