Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is mishandeling van mensen vanaf 65 jaar. Hiervan is sprake als iemand handelingen verricht of juist nalaat waardoor de oudere lichamelijke, psychische en/of materiële schade lijdt. Vaak gebeurt dit door degene waarvan de oudere afhankelijk is voor hulp of verzorging. Bijvoorbeeld door een familielid, een (andere) mantelzorger of een professionele verzorgende. In een zorginstelling is het soms ook een medebewoner die zich schuldig maakt aan ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling is een moeilijk en relatief nieuw onderwerp. Het heeft lange tijd in de taboesfeer gezeten. Pas sinds 1992 staat ouderenmishandeling op de politieke agenda in Nederland.

Kenmerken van ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. Het kan gaan om:

  • Fysiek geweld, door de partner of kind.
  • Verwaarlozing, bijvoorbeeld onvoldoende verzorging of voedsel.
  • Seksueel geweld.
  • Uitbuiting, bijvoorbeeld afpersing.
  • Vernedering.
  • Uitsluiting en pesten, bijvoorbeeld door medebewoners in een zorginstelling.
  • Lichamelijk geweld als hardhandig beetpakken, duwen of slaan.

Soms zegt de dader dat de oudere de mishandeling aan zichzelf te wijten heeft, bijvoorbeeld omdat de mishandelde lastig is. Dat is beslist niet waar; de dader is verantwoordelijk.

Gevolgen van ouderenmishandeling

Ouderen zijn vaak geheel of gedeeltelijk afhankelijk van hun omgeving. Dat brengt hen in een kwetsbare positie. Ouderenmishandeling kan ernstige vormen aannemen, maar blijft toch vaak verborgen. Voor veel mensen is het moeilijk hiermee naar buiten te treden.

Naast (ernstig) lichamelijk letsel, kan ouderenmishandeling leiden tot:

Hulp na ouderenmishandeling

Misschien wilt u liever niet ‘de vuile was niet buiten hangen’ of schaamt u zich. Misschien bent u bang dat er problemen van komen als u over de mishandeling praat. Bijvoorbeeld dat u geen hulp meer krijgt of dat het allemaal nog erger wordt. Het is ook moeilijk als degene die u mishandelt een familielid is. Dan bent u misschien bang, boos of verdrietig maar wilt u de dader niet in de problemen brengen.

Toch is het belangrijk dat u over ouderenmishandeling praat en hulp zoekt. Praten is de eerste stap naar een oplossing. Neem gerust contact op met Korrelatie. Wij geven u advies. U blijft anoniem en kunt over alles praten. U kunt bellen, mailen of chatten.