Seksueel geweld

Seksueel geweld betekent het onder dwang seksuele handelingen uitvoeren, ondergaan of daar getuige van te zijn. Seksueel geweld omvat dus niet alleen aanranding en verkrachting, maar ook bijvoorbeeld het gedwongen bekijken van pornobeelden.

Er zijn veel vormen van seksueel geweld. Bijvoorbeeld incest, vrouwenmishandeling of seksueel misbruik bij mannen. Ook maakt seksueel geweld vaak onderdeel uit van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kenmerken van seksueel geweld

Meestal is de dader een bekende van het slachtoffer. Dat kan heel verwarrend zijn. U voelt zich misschien schuldig, schaamt zich of durft er niet over te praten. Maar u bent ook woedend en zeer gekwetst. Het is niet gemakkelijk om al die tegenstrijdige gevoelens een plaats te geven.

Bij seksueel geweld bent u seksueel misbruikt, maar er is ook sprake van geweld, vernedering of machtsmisbruik. Zeker als het seksueel geweld is gepleegd door een partner of vader zijn slachtoffers emotioneel kwetsbaar en bovendien vaak afhankelijk van de dader. Deze afhankelijkheid is dikwijls een oorzaak van het lang voortbestaan van het seksueel geweld.

Het is een gevaarlijk en uiterst kwetsend fabeltje dat je seksueel geweld kunt uitlokken. Bijvoorbeeld als je als vrouw weinig verhullende kleding draagt. Volgens deze redenering zou je kunnen zeggen dat een man in een duur pak zelf om een beroving vraagt.

Gevolgen van seksueel geweld

Seksueel geweld kan ingrijpende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld:

Hulp bij seksueel geweld

Slachtoffers van seksueel geweld vinden het vaak moeilijk om hulp te vragen. Angst voor de dader, schaamte- en schuldgevoelens spelen een rol. Maar praten is wel belangrijk voor de verwerking van het seksueel geweld. Misschien is het seksueel geweld nog gaande en moet het gestopt worden. Misschien wilt u de dader laten vervolgen. Neem contact op met Korrelatie, we spreken al vele jaren met slachtoffers van seksueel geweld. We bieden u een luisterend oor en helpen u verder op weg. U kunt met ons bellen, mailen of chatten.