Vrouwenmishandeling

Vrouwenmishandeling betekent in de regel lichamelijk of geestelijk geweld tegen vrouwen door hun (ex)partner. In dit verband heet vrouwenmishandeling ook huiselijk geweld. Het is een manier om macht uit te oefenen. Vrouwenmishandeling kan heel ver gaan en het leven van het slachtoffer tot een hel maken. In de praktijk blijkt het heel moeilijk om aan dit geweld tegen vrouwen een eind te maken.

Kenmerken van vrouwenmishandeling

Vrouwenmishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. Vaak is er sprake van een combinatie van geestelijk en lichamelijk geweld. Daarbij is het bewust of onbewust de bedoeling om de ander bang te maken, de bewegingsvrijheid te ontnemen of te vernederen. De voortdurende stroom van intimidatie en geweld ondermijnt het zelfrespect van de vrouw.

Gevolgen van vrouwenmishandeling

Mishandelde vrouwen houden vaak hun mond over de mishandelingen, uit angst maar ook uit schaamte. Ook hebben veel vrouwen het gevoel de oorzaak van het geweld te zijn en te falen. Het lukt hen niet het ideaalbeeld van een gelukkig gezin te bereiken. Vaak hebben vrouwen zelfs medelijden met hun man en de hoop dat het allemaal wel goed zal komen.

Naast (ernstig) lichamelijk letsel, kan vrouwenmishandeling leiden tot:

Oorzaken van vrouwenmishandeling

Het is moeilijk te zeggen hoe geweld binnen een relatie ontstaat. Wel hebben daders vaak een aantal factoren met elkaar gemeen.
Bijvoorbeeld:

  • Weinig agressiebeheersing.
  • Niet sterk in problemen oplossen.
  • Moeite met communiceren in een relatie; niet goed met woorden overweg kunnen.
  • Jaloezie.
  • De behoefte controle over anderen te hebben.
  • Alcohol- of drugsgebruik, mannen mishandelen dan vooral als ze onder invloed zijn.

De kans op vrouwenmishandeling is groter als er ook andere problemen zijn. Bijvoorbeeld stress op het werk of werkloosheid. Veel mishandelende mannen zijn zelf opgegroeid in een gezin waarin vrouwenmishandeling plaatsvond.

Hulp bij vrouwenmishandeling

Vrouwenmishandeling gaat zelden zomaar over. Het is misschien moeilijk voor u om hulp te vragen, maar erover praten is een eerste stap in de richting van een oplossing. Tegenwoordig krijgen niet alleen de mishandelde vrouwen hulp en begeleiding, maar ook de mannen die mishandelen. Neem contact op met Korrelatie. We bieden u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen of chatten.