Oorzaken van huwelijksproblemen

Wat veroorzaakt de huwelijksproblemen? Daar is geen eenduidig antwoord op. Soms zijn er ernstige misstanden, zoals fysiek geweld. Veel vaker is er sprake van een langdurige, sluimerende onvrede, waardoor partners uit elkaar groeien.

Veelvoorkomende oorzaken van huwelijksproblemen:

  • Gebrek aan wederzijdse genegenheid of uiting daarvan
  • Onvoldoende onderling respect en vertrouwen
  • Botsende karakters
  • Op elkaar uitgekeken zijn
  • Seksuele problemen
  • Ontrouw
  • Financiële problemen
  • Verbaal en/of fysiek geweld; angst voor agressie
  • Verslavingsproblematiek
  • Communicatieproblemen