Redenen om te scheiden of blijven

Redenen om te scheiden

 • U houdt niet meer van uw partner.
 • Uw partner houdt niet meer van u.
 • Botsende karakters.
 • Verschillende of onrealistische verwachtingen.
 • Er is sprake van mishandeling en/of intimidatie.
 • Ontrouw van uw partner of uzelf.
 • Verliefdheid op een ander.
 • Ernstige financiële onverantwoordelijkheid van uw partner.
 • U en/of uw partner zijn niet bereid tot het zoeken van oplossingen.

Redenen om te blijven

 • U houdt nog van elkaar.
 • U bent beiden bereid (professionele) hulp te zoeken.
 • U heeft samen veel opgebouwd, meegemaakt en gedeeld.
 • U kent elkaar erg goed.
 • (Thuiswonende) kinderen.
 • U bent beiden bereid ‘water bij de wijn te doen’ en uw verwachtingen t.a.v. uw partner en uw relatie bij te stellen.
 • Uw financiële positie.
 • Uw sociale omgeving behouden – en die van de kinderen.
 • U bent beiden bereid uw eigen aandeel in de situatie kritisch te bekijken.

Ook in uitzichtloze situaties is uit elkaar gaan vaak moeilijk. Daar zijn allerlei redenen voor: angst voor eenzaamheid, financiële problemen, een andere leefomgeving. Dat kunnen overwegingen zijn bij scheiden of blijven.