Chronische ziekte

Een chronische ziekte duurt minstens drie maanden, komt regelmatig terug en is niet (volledig) te genezen. Chronische ziekten kunnen lichamelijk en psychisch zijn. Voorbeelden van chronische ziekten zijn artrose, reuma, suikerziekte, astma, schizofrenie, kanker, anorexia nervosa en dementie. Medicijnen, therapie en aangepaste leefregels kunnen de ziekteverschijnselen onderdrukken, maar niet (helemaal) wegnemen.

Gevolgen van chronisch ziek zijn

Chronisch ziek worden is een ingrijpende gebeurtenis die het leven in grote mate kan beperken. Chronisch ziek zijn vraagt om doorzettingsvermogen, aanpassing en uiteindelijk: aanvaarding. Hoewel dit geen gemakkelijke opgave lijkt, lukt dit de meeste mensen wel!

Fysieke, psychologische en sociale consequenties van een chronische ziekte kunnen zijn:

  • Pijn en vermoeidheid.
  • Veel en langdurige medische behandelingen.
  • Afhankelijkheid van derden voor de persoonlijke verzorging.
  • Veranderde relaties met partner, vrienden, collega’s.
  • Problemen op/met het werk.
  • Onzekerheid over de toekomst, bij moeten stellen van toekomstplannen.
  • Minder deel kunnen nemen aan de maatschappij; geïsoleerd raken.
  • Onbegrip van de omgeving.

Extra zorg bij chronische ziekten

Naast medische zorg is vaak extra hulp nodig. Bijvoorbeeld voor de huishouding, het gezin, de eigen verzorging en verpleging of aanpassingen in huis. En buitenshuis voor vervoer en aanpassingen op het werk.
Er zijn regelingen die de extra kosten die dit met zich meebrengt (gedeeltelijk) vergoeden. Zoals de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, Wtcg.

Ook de wegwijzer Regelhulp.nl is handig: bij dit webloket kunnen alle voorzieningen in één keer aangevraagd worden.

Hulp bij chronische ziekte

Bent u chronisch ziek, of mantelzorger van een chronisch zieke en wilt u praten over uw situatie: neem contact op met Korrelatie. Wij brengen samen met u problemen en knelpunten die samenhangen met uw chronische ziekte in kaart. Onze hulpverleners kunnen u hulp en advies bieden. U kunt bellen, mailen en chatten.