Dementie

Dementie is een – meestal – geleidelijke afname van de geestelijke vermogens waarbij stoornissen optreden in het geheugen, denken, beoordelen, leren, concentreren en de persoonlijkheid.
Dementie is een ingrijpend proces, de afhankelijkheid van anderen wordt steeds groter. De bekendste vormen van dementie zijn: Alzheimer, vasculaire dementie en Lewy Body-dementie.

Verschijnselen van dementie

Dementie is wat anders dan normale ouderdomsvergeetachtigheid. De belangrijkste verschijnselen zijn:

  • Nieuwe informatie meteen weer vergeten. Later verdwijnt ook oude informatie uit het geheugen, zoals de namen van de (klein)kinderen.
  • Vertrouwde gezichten niet meer herkennen.
  • Problemen met de oriëntatie, zowel in tijd als plaats. Bijvoorbeeld niet meer weten of het dag of nacht is, welke dag het is en verdwalen.
  • Niet meer kunnen plannen en organiseren, moeite met uitvoeren van gewone handelingen als boodschappen doen, aan- en uitkleden.
  • Problemen met rekenen en taal, bijvoorbeeld woorden verkeerd gebruiken.
  • Gedrags- en karakterveranderingen. Een dementerende kan achterdochtig worden, last krijgen van stemmingswisselingen, lusteloos, onrustig en soms zelfs agressief worden.

Omgaan met iemand die dement is

Ruim tweederde van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door familie, vrienden of anderen in de omgeving (u kunt hierover lezen bij mantelzorg). De verzorging van een dementerende kan fysiek zwaar en soms uitputtend zijn.
Daarbij is het ingrijpend en verdrietig te moeten aanzien hoe een dierbare steeds verder wegglijdt in de dementie. Doordat gedrag en karakter veranderen en de communicatie steeds moeilijker wordt, verliest u het contact dat u met elkaar had. Dementie is een proces van afscheid nemen, te vergelijken met een rouwproces; met dat verschil dat de persoon nog leeft …

Hulp bij dementie

U wordt vergeetachtig en maakt zich zorgen. U of iemand in uw omgeving is dement en u wilt praten over hoe het nu verder moet. Neem contact op met Korrelatie. U kunt met ons de problemen waar u tegenaan loopt bespreken. Wij bieden u advies en hulp, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen en chatten.