Mantelzorg

Mantelzorg betekent de langdurige zorg voor een familielid, vriend of kennis. U zorgt bijvoorbeeld voor iemand die chronisch ziek is, een lichamelijke aandoening heeft of waarbij dementie is vastgesteld. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg aan iemand met wie hij of zij een persoonlijke band heeft.

In de regel verleent de mantelzorger de zorg kosteloos, maar in sommige gevallen kan hij of zij wel betaald worden of een tegemoetkoming ontvangen. Bijvoorbeeld het mantelzorgcompliment of een tegemoetkoming vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).

Voordelen van mantelzorg

Mantelzorg heeft veel voordelen voor degene die de hulp ontvangt. Bijvoorbeeld:

 • U krijgt zorg van mensen die u dierbaar zijn.
 • U kunt (langer) in uw eigen woning blijven wonen.
 • Meer privacy.
 • De zorgkosten zijn lager.

Voor de mantelzorger betekent het vaak innerlijke rust, omdat hij of zij de zorg voor een dierbare zo min mogelijk aan ‘vreemden’ overlaat.

Valkuilen van mantelzorg

Toch heeft mantelzorg ook een aantal valkuilen, zowel voor de ontvanger van de zorg als de mantelzorger.

Voor de mantelzorger bestaat de kans dat:

 • U langzaam steeds meer doet dan was afgesproken.
 • Uw sociale leven lijdt onder de tijd die u aan de mantelzorg besteed.
 • De mantelzorg (te) zwaar wordt naast uw werk.
 • De mantelzorg emotioneel en lichamelijk te belastend wordt.

Als ontvanger van de mantelzorg kunt u:

 • Zich te afhankelijk voelen van de mantelzorger.
 • Het moeilijk vinden te zeggen dat u de mantelzorg anders wilt inrichten.
 • Zich bezwaard voelen door de tijd en aandacht die de mantelzorger u geeft.

Hulp bij mantelzorg

Mantelzorg biedt vele voordelen maar kan ook (te) gecompliceerd zijn om te geven of te ontvangen. Er komt vaak van alles bij kijken waar u misschien in eerste instantie geen goed beeld van heeft of had. Neem gerust contact op met Korrelatie. We bieden u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen of chatten.