Eenzaamheid

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Geen prettig gevoel, maar het gaat meestal weer over. Sommige mensen vinden het prima om alleen te zijn. Iemand is eenzaam, als hij het gemis aan relaties of contacten als negatief ervaart. Eenzaamheid is een probleem van alle leeftijden, maar ouderen zijn er kwetsbaarder voor.

Signalen van eenzaamheid

Als u eenzaam bent, voelt u zich niet verbonden met anderen, met de omgeving, met de wereld. Daar kunnen allerlei gevoelens en gedragingen bijkomen, zoals:

 • Een verdrietig, leeg, machteloos of angstig gevoel.
 • Negatieve gedachten en een laag zelfbeeld.
 • Sociale onhandigheid, verlegenheid, onzekerheid, moeilijk contact leggen, gepest worden.
 • Claimgedrag versus vermijdingsgedrag.
 • Niet in staat zijn om de eenzame situatie te veranderen.
 • Stress, lichamelijke klachten als hoofdpijn en benauwdheid.
 • Somberheid, futloosheid, gebrek aan eetlust en slaapproblemen.
 • Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen, alcohol.

U kunt ook verder lezen bij pestenverlegenheid, en onzekerheid.

De oorzaken van eenzaamheid

Eenzaamheid lijkt deels een probleem van deze tijd. Onze samenlevingsverbanden veranderen. We leven minder in een kant en klaar netwerk van familie en gezin, dorp en buurt. We moeten ons meer inspannen voor het leggen van contacten. Het risico om eenzaam te worden kan in een persoon zelf liggen of in zijn omstandigheden:

 • Verlies door overlijden of scheiding van een partner of andere geliefden.
 • Een verhuizing of ontslag.
 • Een langdurig ziekbed, een chronische ziekte, een handicap, verblijf in een ziekenhuis, verpleeghuis of in een gevangenis.
 • Tegen de zin alleen wonen.
 • Te laag inkomen voor sociale activiteiten. Hierover kunt u meer lezen bij financiële problemen.

Hulp bij eenzaamheid

Als u zich eenzaam voelt en daar last van hebt, bel dan met Korrelatie. U kunt in alle rust uw eenzaamheidsprobleem bespreken met onze hulpverleners. Wij kunnen u van advies dienen bij de aanpak van uw eenzaamheid. Erover praten geeft ruimte en lucht op! U kunt bellen, chatten of mailen.