Organisatie van de zorg

De gezondheidszorg in Nederland omvat alle lichamelijke en psychologische zorg die mensen nodig hebben als ze ziek zijn of hulpbehoevend. Ook het voorkomen van ziekten valt hieronder, zoals inentingen tegen kinderziekten. In de regel hebben Nederlanders een basisverzekering, waaruit de meeste zorg die u nodig heeft wordt betaald.
Het is mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten, bijvoorbeeld voor extra fysiotherapie of tandartszorg. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u meer of minder vergoeding voor de zorg die u nodig heeft, naast de volledige vergoeding voor de basiszorg vanuit de basisverzekering.

Organisatie van de zorg in Nederland

In Nederland is de gezondheidszorg in drie ‘lijnen’ verdeeld:

  • Eerstelijns gezondheidszorg
    Zorg waar u zonder verwijzing en op eigen initiatief naartoe kunt gaan. Bijvoorbeeld de huisarts, tandarts of fysiotherapeut. Maar ook het consultatiebureau, een maatschappelijk werker of een psycholoog vallen hieronder.
  • Tweedelijns gezondheidszorg
    Hieronder valt alle zorg waarvoor u een verwijsbrief of een indicatie nodig heeft. Bijvoorbeeld een afspraak bij een specialist of een therapeut.
  • Derdelijns gezondheidszorg
    Hiervan is sprake als de hulpverleners uit de eerste of tweede lijn extra expertise willen inschakelen. Bijvoorbeeld door een specialist in een academisch ziekenhuis te raadplegen.

Wanneer welke zorg

Wanneer moet u naar welke hulpverlener? Het maatschappelijk werk of een psychotherapeut, de kinderbescherming of juist de jeugdzorg, een schuldsaneringsinstantie of het Centrum voor Werk en Inkomen? Er zijn zoveel instellingen, het is begrijpelijk als u niet weet waar u het beste heen kunt gaan. En of u nu een verwijsbrief nodig heeft of op eigen initiatief een afspraak kunt maken.

Korrelatie wijst mensen hierbij de weg. Vaak bent u bij een eerste gesprek met Korrelatie al geholpen. Korrelatie geeft u direct tips om uw leven weer in eigen hand te krijgen en/of verwijst u door naar de juiste zorginstantie die u verder kan helpen. Bijvoorbeeld voor relatietherapie, gezinstherapie, opvoedingsproblemen, financiële problemen, pesten, eenzaamheid of andere onderwerpen waarbij u hulp nodig heeft.

Hulp en advies

Neem gerust contact op met Korrelatie. Wij bieden u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. Samen zoeken we naar de juiste oplossing. U kunt bellen, mailen of chatten.