Pesten

Pesten is iemand herhaaldelijk en over een langere periode zo behandelen dat hij of zij er ernstig onder lijdt. Dat kan gaan van sarcastische, ondermijnende opmerkingen tot geweld, uitsluiting en afpersing. Pesten kan mensen die gepest worden tot wanhoop drijven. Pesten kan overal voorkomen: op het schoolplein, op de werkvloer en ook in het verzorgingshuis. In de afgelopen jaren is er ook aandacht gekomen voor pesten via internet. Dit wordt cyberpesten genoemd. Cyberpesten gebeurd vaak via sociale media, zoals Facebook of Twitter.

Oorzaken van pesten

  • Concurrentiedrang, jaloezie, verveling, of om frustratie af te reageren.
  • De dader is vroeger zelf gepest of bang gepest te worden. Dan probeert hij of zij de aandacht van mogelijke pesters af te leiden door iemand anders te pesten.
  • Als een kind pest, kan er mogelijk sprake zijn van een gebrek aan warmte en geborgenheid in het gezin, of dat in het gezin agressief gedrag wordt toegestaan.
  • Groepsgedrag kan een rol spelen: de ‘leiders’ van een groep moedigen de anderen aan om de ‘underdog’ te pesten.

Gevolgen van pesten

Pesten kan iemand diep ongelukkig maken. Pesten kan de ontwikkeling van een kind dat gepest wordt negatief beïnvloeden.
Psychische klachten bij kinderen of volwassenen die gepest worden, zijn bijvoorbeeld:

Hulp bij pesten

Als je gepest wordt is het niet gemakkelijk hierover te praten. Het is ook moeilijk om toe te zien als een dierbare gepest wordt, een kind, partner of ouder – maar ook als deze zelf pest. Neem gerust contact op met Korrelatie. Wij bieden u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen of chatten.