Overspannenheid en burn-out

Overspannenheid ontstaat als iemand te lang gespannen is en niet meer voldoende tot rust kan komen. Overspannenheid kan leiden tot een nog ernstiger vorm van ‘overspanning’: een burn-out. Hierbij is iemand – door langdurige stress en overbelasting – emotioneel en lichamelijk volledig uitgeput. Rust alleen is dan niet meer genoeg om te herstellen.

Symptomen van een burn-out

Een aantal factoren kunnen wijzen op een burn-out:

 • Energieverlies, futloosheid.
 • U heeft weinig emotionele reserves meer.
 • U raakt veel sneller van slag.
 • Alles kost u veel meer energie dan voorheen.
 • Een negatieve en cynische houding ten opzichte van anderen en/of uw werk.
 • U vindt dat u minder goed presteert, minder succesvol bent.

Er is ook een aantal vroegtijdige waarschuwingssignalen van burn-out:

 • Concentratieproblemen
 • Vergeetachtigheid
 • Besluiteloosheid
 • Meer fouten maken
 • Lusteloosheid
 • Toenemende onzekerheid
 • Slapeloosheid
 • Problemen met seksualiteit
 • Gedragsveranderingen
 • Een verslechterde lichamelijke conditie
 • Vermeerdering van het aantal werkuren

Als u een combinatie van deze symptomen heeft kan dat wijzen op een burn-out, maar ook op een depressie.

Oorzaken van overspannenheid en burn-out

Overspannenheid wordt vaak veroorzaakt door een duidelijke, tijdelijke situatie. Bijvoorbeeld een reorganisatie op uw werk. Burn-out ontstaat door een opeenstapeling van stress en frustraties, meestal over een aantal jaren. Vaak merkt u de voortekenen niet op, ‘opeens’ bent u dan zo uitgeput dat u niets meer kunt.

De oorzaken van een burn-out zijn op te delen in drie categorieën:

 1. Werk
  Burn-out komt vooral voorkomt bij mensen die in sociale beroepen werkzaam zijn, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of in het onderwijs. Dit werk vereist intensief contact met mensen, soms emotioneel beladen. Ook de hoge werkdruk speelt een rol.
 2. Persoonlijke karaktertrekken
  Mensen die te hoge eisen aan zichzelf stellen ontwikkelen eerder een burn-out.
 3. Sociale steun en waardering
  Mensen die weinig sociale steun ervaren zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van een burn-out.

Hulp bij overspannenheid en burn-out

Overspannenheid en burn-out hebben vaak ernstige consequenties, zowel voor uzelf als uw omgeving. Meestal is professionele hulp nodig, vooral bij een burn-out. Neem contact op met Korrelatie. Wij bieden u hulp en advies, toegespitst op uw persoonlijke situatie. U kunt bellen, mailen of chatten.