Suïcide en suïcidaliteit

Zelfdoding (suïcide, zelfmoord) is het opzettelijk beëindigen van het leven door de betrokkene zelf. Voor de meeste mensen die een suïcidepoging doen is niet de dood het doel. Zij zoeken in wanhoop naar een oplossing voor de pijnlijke, eenzame en schijnbaar uitzichtloze situatie waarin zij verkeren

Risicofactoren van suïcide

Meestal vormt niet één, maar een complex van factoren aanleiding tot zelfdoding:

 • Ingrijpende gebeurtenissen: het verlies van een dierbare, seksueel misbruik of mishandeling, verlies van werk of status.
 • Eenzaamheid, chronische of ongeneeslijke ziekte en pijn. Ouderen die hiermee kampen kunnen het gevoel hebben dat het leven hen niets meer te bieden heeft.
 • Depressie, angst, schizofrenie, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving.
 • Kwetsbaarheid, faalangst, schaamte.
 • Impulsiviteit/ongeremdheid. Moeilijk om kunnen gaan met tegenslag en teleurstelling.
 • De puberteit: veel pubers maken deprimerende periodes mee. Zij hebben nog weinig ervaring met het omgaan met problemen en denken dat moeilijke tijden niet meer voorbijgaan.
 • Eerdere suïcidepogingen van de persoon zelf of van iemand uit zijn omgeving.

Adviezen bij suïcidaliteit

 • Neem zelf initiatief en trek aan de bel als tegenslagen zich lijken op te stapelen of als problemen te groot worden. Zeker als de gedachten aan suïcide toenemen. Het helpt om erover praten met mensen die u vertrouwt. Uw partner, een vriend of familielid, of de huisarts.
 • Misschien is het moeilijk om met mensen die u nabij zijn te praten over uw gedachten aan zelfdoding. Dan kunt u ook bellen met een anonieme hulpverleningsinstantie zoals Korrelatie.
 • Geef uzelf de kans en de tijd om oplossingen te vinden. Besef dat uw gevoelens van het moment later heel anders kunnen zijn.
 • Handel niet impulsief. Is er een andere uitweg?
 • Vermijd het gebruik van alcohol en kalmeringsmiddelen.
 • Maak na een poging tot zelfdoding gebruik van de hulpverlening die u geboden wordt.

Als u suïcide overweegt

is het heel belangrijk om hulp te zoeken! Bel, mail of chat met Korrelatie. In een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek brengen wij samen met u uw problemen in kaart. Dat kan opluchten en ruimte bieden voor een ander perspectief. Als het niet om uzelf gaat kunt u verder lezen bij nabestaanden na zelfdoding.