Gameverslaving

Een gameverslaving is een dwangmatige en voortdurende behoefte om computerspellen te spelen. Vaak gaat het hierbij om spellen die je moet bijhouden; de zogenaamde internetgames of MMORPG’s (Massively Multiplayer Online Role Playing Game). Dit zijn grootschalige ‘rollenspel games’ voor meerdere spelers die via internet met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld het spel ‘World of Warcraft’.

Naast gameverslaving bestaan er veel andere verslavingen. Bijvoorbeeld internetverslaving, seksverslaving, alcoholverslaving, gokverslaving en drugsverslaving.

Kenmerken van gameverslaving

Mensen met een gameverslaving hebben moeite met het onderbreken van het computerspel voor andere zaken. De dagelijkse noodzakelijke bezigheden verrichten ze het liefst zo snel mogelijk, om weer gauw verder te kunnen spelen. Gameverslaafden drinken vaak (veel) koffie en energiedrankjes of gebruiken zelfs drugs om het spel langer te kunnen volhouden. Het sociale leven, de nachtrust en het voedingspatroon kunnen lijden onder de gameverslaving.

Net als gokverslaafden denken mensen met een gameverslaving dat, als ze het spel maar blijven doorspelen, het de volgende keer (nog) beter zal verlopen.

Gevolgen van gameverslaving

Een gameverslaving is meestal ontwrichtend, zowel voor de gameverslaafde zelf als zijn directe omgeving. Gezin, vrienden en werk worden ondergeschikt gemaakt aan het gamen. Een gameverslaving kan allerlei lichamelijke en psychische klachten veroorzaken.
Bijvoorbeeld:

Hulp bij gameverslaving

Als u een gameverslaving heeft, is het heel moeilijk om hier zonder hulp vanaf te komen. U ervaart waarschijnlijk ontwenningsverschijnselen als u niet in de gelegenheid bent om te gamen. Ook kan het erg moeilijk voor u zijn als iemand in uw naaste omgeving een gameverslaving heeft, bijvoorbeeld uw kind. Neem contact op Korrelatie, wij hebben veel ervaring met hulp bij verslavingen. We luisteren naar u en verwijzen zo nodig door naar betrouwbare, gespecialiseerde professionele hulpverlening.