ANBI

Stichting Korrelatie staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle informatie omtrent deze ANBI status.

Naam: Stichting Korrelatie
RSIN/fiscaal nummer: 3001532
Contactgegevens: Klik hier >
Bestuurssamenstelling: Klik hier >
Beleidsplan: Klik hier >
Beloningsbeleid: Stichting Korrelatie hanteert de cao van Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, meer informatie over deze cao kunt u vinden via deze link >
De leden van de Raad van Toezicht hebben een onbezoldigde functie. Zij ontvangen alleen een onkostenvergoeding per vergadering waarbij zij aanwezig zijn.
Doelstelling: Klik hier >

Een actueel verslag van onze uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording hiervan kunt u vinden in ons jaarverslag, via deze link >